Vraag en antwoord

Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail of een app via 06 - 57 33 40 42Wij zijn bereikbaar voor je op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Kendu & contact

Kendu is een app waarmee je werkt aan je financiële ambitie. Jij bepaalt wat je financiële ambitie is. Wij gaan vervolgens voor jou aan de slag met beleggen. Dit noemen we vermogensbeheer. Want bij Kendu hoef je niet zelf de beleggingsbeslissingen te nemen. Dat laat je over aan ons. 

Kendu is een initiatief van ABN AMRO.

Heb je een klacht? Laat het ons meteen weten met een e-mail. We komen zo snel mogelijk met een reactie. Ben je het niet eens met onze reactie, dan kun je in beroep gaan bij de afdeling Klachtenmanagement van ABN AMRO. Niet tevreden met het antwoord van ABN AMRO? Dan kun je je klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

App ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via 06 - 57 33 40 42 of stuur ons een e-mail.

 • Je begrijpt de kenmerken en de risico's van beleggen in beleggingsfondsen. 
  Om je kennis van en ervaring met beleggen te toetsen, beantwoord je een aantal vragen in de app. 
 • Je wilt op je smartphone kunnen beleggen.
 • Je wilt niet zelf beleggingsbeslissingen nemen maar dit wil je voor je laten doen.
 • Je wilt werken aan jouw financiële ambitie.
 • Je weet dat je je inleg kunt verliezen en accepteert dit risico.
 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Je hebt een betaalrekening bij een bank in Nederland.
  Je hoeft geen ABN AMRO klant te zijn. 
 • Je bent ingezetene in Nederland. Dit betekent dat je een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland hebt.
 • Met een aantal vragen in de app kijkt Kendu of beleggen geschikt voor je is.
 • Het gebruik van Kendu is voor natuurlijke personen.

Je hoeft geen klant te zijn bij ABN AMRO om Kendu te gebruiken. Kendu is te gebruiken op iPhones en Android-telefoons, bij welke bank je ook zit.

Beleggen

Dat onderzoeken we in de app, met een vragenlijst. Als je klant wordt bij Kendu, stellen we je vragen over jouw financiële situatie, risicobereidheid en financiële ambitie. Op basis van jouw antwoorden bepalen wij of jij het risico van vermogensbeheer (je geld laten beleggen) kan dragen. En of dat risico bij jou past. Daarnaast stellen we ook vragen over jouw kennis van en ervaring met beleggen. Als het nodig is, krijg je van Kendu extra informatie, zodat jij de risico’s van vermogensbeheer en beleggen begrijpt.

Omdat beleggen risico’s met zich mee brengt, moet je uiteraard alleen beleggen met geld dat je kunt missen.

Benchmark
Weten hoe goed Kendu je geld belegt? Dan kun je de resultaten van jouw beleggingsportefeuille vergelijken met een benchmark. Dat is een bepaalde standaard, zoals een beursindex. De benchmark voor jouw beleggingsportefeuille hangt af van de fondsen waar Kendu voor jou in belegt. En van de verhouding van die fondsen in jouw portefeuille. Dit zijn de benchmarks per fonds:

Fonds

Benchmark

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC

Euro Overnight Index Average (EONIA)

ABN AMRO Profielfonds 2

20 % Global EQ (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex-Europe + 10% MSCI Emerging) + 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate bond index 1-10Y + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR hedged + 2.5% JP Morgan EMBI EUR hedged + 2.5% JP Morgan CEMBI EUR hedged + 10% 1m Euribor

ABN AMRO Profielfonds 6

90 % Global EQ (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex-Europe + 10% MSCI Emerging) + 10% 1m Euribor

In de kwartaalrapportages in de app zijn de prestaties van de benchmark te zien, zodat je deze kunt vergelijken.

In de Kendu app kun je altijd zien hoe jouw beleggingsportefeuille zich ontwikkelt en of je ambitie nog haalbaar is. Daarnaast krijg je minimaal één keer per kwartaal een overzicht. Daarin staan de waarde en samenstelling van je beleggingsportefeuille aan het einde van dat kwartaal. Dit overzicht vind je in het documentenoverzicht van de Kendu app.

Kendu belegt in 3 beleggingsfondsen: ABN AMRO Profielfonds 2, ABN AMRO Profielfonds 6 en Allianz Euro Oblig Court Terme ISR.

Deze beleggingsfondsen kunnen beleggen in verschillende beleggingsinstrumenten, waaronder ook andere beleggingsfondsen. De fondsbeheerders bepalen de strategie van de beleggingsfondsen. Kendu bepaalt op basis van je risicoscore welke combinatie van beleggingsfondsen het best bij je past. In de Informatiebrochure Kendu lees je hier meer over. 

Hoe verdeelt Kendu je inleg over deze fondsen?

Dat doen wij op basis van je persoonlijke risicoscore. In de app stellen we verschillende vragen over je vermogen en inkomen, je kennis van en ervaring met beleggen, en over het risico dat je wilt en kunt nemen. Daaruit volgt een persoonlijke risicoscore. 

Hoe Kendu je inleg verdeelt over de drie genoemde fondsen, hangt af van je risicoscore. Ieder fonds brengt namelijk een bepaald risico met zich mee: van nauwelijks risico tot zeer veel risico. Wij verdelen je inleg zo dat je altijd belegt met het risico dat bij jou past. 

Bereken je kosten en rendement

Kosten Kendu

Voor Kendu betaal je een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de aankoop- en verkoopkosten, de kosten van het vermogensbeheer, de kosten van de administratie van je beleggingsportefeuille en de kosten van onze informatievoorziening aan jou. De servicekosten zijn 0,42% inclusief btw over het geld dat je belegt bij Kendu. De servicekosten gelden per jaar. Je betaalt de servicekosten achteraf per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal bepaalt Kendu de waarde van de beleggingen. Op basis daarvan betaal je ieder kwartaal 25% van het berekende jaarpercentage aan servicekosten.

Lopende kosten

Je betaalt kosten aan de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen waarin Kendu voor jou belegt. Zoals beheerkosten, administratiekosten, marketing- en distributiekosten. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage, dat bij elk beleggingsfonds verschilt. De fondsbeheerder bepaalt elk jaar deze kosten. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds. De beleggingsfondsen waarin Kendu voor jou belegt hanteren voor Kendu geen in- en uitstapkosten. Daarnaast maakt een beleggingsfonds kosten voor de aan- en verkoop van beleggingen binnen het fonds. Dit zijn transactiekosten. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds.

De lopende kosten en transactiekosten betaal je niet apart. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Het kan zijn dat de koersen van de beleggingsfondsen in je beleggingsportefeuille sterk stijgen of dalen. Daardoor is het mogelijk dat je meer of juist minder risico loopt, dan de bedoeling is. In dat geval past Kendu je beleggingsportefeuille aan. 

Wat te veel of te weinig risico is? Dat noemen we de bandbreedte van jouw risicoscore. Heeft jouw beleggingsportefeuille iets meer of iets minder risico dan jouw Kendu risicoscore, dan onderneemt Kendu (nog) geen actie. Maar wordt het verschil groter en komt het risico van je beleggingen daardoor buiten de bandbreedte? Dan past Kendu je beleggingsportefeuille aan. In dat geval verkoopt Kendu een deel van je beleggingsfondsen, om daarvoor andere beleggingsfondsen te kopen. Zo zorgt Kendu ervoor dat je beleggingsportefeuille weer binnen de bandbreedte valt en weer past bij het risico dat je kunt en wilt lopen. 

Overzicht van de bandbreedtes

De beheerkosten van ABN AMRO Profielfonds 6 zijn hoger dan die van ABN AMRO Profielfonds 2 (lees daarvoor de Essentiële Beleggersinformatie), omdat ABN AMRO Profielfonds 6 belegt in een duurdere mix van vermogenscategorieën en beleggingsinstrumenten. Op basis van je risicoscore kan het zijn dat het aandeel van ABN AMRO Profielfonds 2 in jouw beleggingsportefeuille groter is dan dat van ABN AMRO Profielfonds 6. Hierdoor vallen de te verrekenen kosten van ABN AMRO Profielfonds 2 tot een risicoscore van 55 hoger uit dan die van ABN AMRO Profielfonds 6.

Het duurt maximaal 3 werkdagen, totdat zichtbaar is hoe je inleg over de fondsen is verdeeld. Daarna duurt het nog maximaal 2 werkdagen, totdat dit zichtbaar is in de grafiek.

Kendu werkt namelijk met de handel van fondsen. Bij fondsen kan er op één vast tijdstip (15:30 uur) op de dag een aan- of verkoop gedaan worden. Wanneer je jouw aan- of verkoop na dat tijdstip hebt gedaan, worden ze pas de volgende dag daadwerkelijk uitgevoerd tegen de prijs van die dag. Daarnaast bevestigt de fondsbeheerder pas de volgende dag of na 2 dagen dat de aan- of verkoop is gedaan. Vervolgens moet dit nog verwerkt worden in onze systemen voordat het zichtbaar is in de app.

Het rendement op de fondsen in je portefeuille wordt bepaald door veel factoren. Een daarvan is hoe de ‘markt’ het doet. Als de economie het bijvoorbeeld goed doet, zullen de fondsen in je Kendu portefeuille het waarschijnlijk ook beter doen. Je rendement stijgt. Aan de andere kant, als de economie het slechter doet, worden de fondsen in je portefeuille minder waard en daalt je rendement.

Bij Kendu wordt je portefeuille actief beheerd. We houden de markt voor je in de gaten en als het nodig is, passen we je beleggingen voor je aan door de verdeling over de beleggingsfondsen te veranderen. Dit doen we automatisch, je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Gegevens & rekeningen

Deze staan in de app, bij je persoonlijke documentenoverzicht. Hier vind je onder meer je ondertekende overeenkomst, onze algemene voorwaarden, het persoonlijke risicoscore document en de overzichten van jouw beleggingen die je ieder kwartaal ontvangt. We raden je aan de documenten die je wilt bewaren voor je eigen administratie te downloaden.

Weet je zeker dat je wilt stoppen met Kendu? Verkoop dan je beleggingen en boek het geld over naar je betaalrekening. Stuur ons vervolgens een e-mail dat je wilt stoppen met Kendu. Als je Kendu rekeningen leeg zijn en we jouw e-mail hebben ontvangen, heffen we binnen 3 werkdagen je account op. Je krijgt een bevestiging van ons via e-mail.

Dat regel je in de app. Neem je geld op van je beleggingsrekening? Dan gaat Kendu (een deel van) jouw beleggingsfondsen verkopen. Dit doen we normaal gesproken binnen 5 werkdagen. Daarna staat het geld op je Kendu spaarrekening. Geld opnemen vermindert de kans dat je je financiële ambitie haalt.

Ga naar je eigen bank en boek een bedrag over naar je Kendu spaarrekening. Het IBAN hiervan vind je in de app, zodra je klant bent geworden. Klaar om te beleggen? Leg dan je geld in vanaf je Kendu spaarrekening naar de Kendu beleggingsrekening, gewoon via de app. Die inleg kun je ook automatisch laten herhalen, door een periodieke inleg in te stellen.

Je ontvangt mogelijk rente over het bedrag op jouw Kendu spaarrekening. Dit hangt van de ontwikkeling van de marktrente af. Op dit moment is de rente op jouw Kendu spaarrekening 0%.

De rentepercentages op de Kendu spaarrekening staan niet vast. Kendu kan deze altijd wijzigen. Kendu berekent de rente over de dagen dat jouw geld op de Kendu spaarrekening heeft gestaan. We schrijven je mogelijke rente met datum 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september bij op jouw Kendu spaarrekening. Het maximale saldo waarover je rente ontvangt, is € 1.000.000.

Bij Kendu krijg je 2 rekeningen: een Kendu spaarrekening en een Kendu beleggingsrekening. Boek je geld over naar Kendu, dan komt dit op je Kendu spaarrekening. Klaar om te beleggen? Dan leg je je geld in op je beleggingsrekening, gewoon via de app.

Om een account aan te maken, vraagt Kendu je naam en e-mailadres. Beslis je te beleggen met Kendu? Dan hebben we extra gegevens van je nodig, zoals je leeftijd en adres. We stellen je in de app vragen over je persoonlijke en financiële situatie. Ook vragen we je een scan van jouw geldige paspoort of ID-kaart te uploaden. Meer weten over hoe Kendu met jouw gegevens omgaat? Lees de privacyverklaring.

Als je geld overboekt van je eigen bank naar je Kendu spaarrekening, duurt het maximaal 3 werkdagen voordat het geld op je spaarrekening staat.

Als je direct geld overmaakt van je bankrekening naar je Kendu spaarrekening, is de bijbehorende naam van de rekening nog niet beschikbaar. Het duurt enkele werkdagen totdat de gegevens zijn bijgewerkt.

In verband met witwassen moeten we zeker weten dat de tegenrekening van de gebruiker is. Tijdens je eerste overboeking controleren we daarom of de tenaamstelling van jouw tegenrekening overeenkomt met de gegevens van je paspoort. Pas dan kun je gaan investeren.

Aan jouw paspoort kan maar 1 tegenrekening gekoppeld worden, daarom is geld overboeken vanaf verschillende tegenrekeningen naar Kendu niet mogelijk.

Kendu is nog niet ingesteld op Instant Payment (ook wel flitsbetaling genoemd), waardoor het verwerken van een storting langer duurt. Bij een eerste inleg controleren we of de tegenrekening waarvan het bedrag wordt overgemaakt, daadwerkelijk van jou is. Dit zorgt ook voor een langere verwerkingstijd.

Rendement & risico

Daalt de waarde van jouw beleggingsportefeuille met 10% of meer, vergeleken met de waarde in het laatste kwartaaloverzicht? Dan informeert Kendu je daarover. En ook bij iedere daling met een veelvoud van 10% in diezelfde periode krijg je van ons bericht.

Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt en welke bedrijven de grote winnaars en verliezers worden. Aan de hand van je risicoscore belegt Kendu voor je in een combinatie van 3 goed gespreide beleggingsfondsen, een geldmarktfonds en 2 fondsen die bestaan uit een mix van vermogenscategorieën. Het voordeel hiervan is dat je risico's goed worden gespreid, ook als je een relatief klein bedrag belegt.

Bij Kendu beleg je om te werken aan jouw ambitie. In de app laten we je daarom zien of je op koers bent voor je ambitie. Daarbij houden we rekening met een verwacht rendement, horend bij jouw risicoscore. Welk rendement dat is, hangt af van je risicoscore, looptijd en inleg. Zodra je klant wordt, maken we je financiële ambitie inzichtelijk (inclusief rendement) voor een verwachte markt, een markt die beter is dan verwacht en een markt die slechter is dan verwacht.

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Hier leggen we uit welke risico’s er zijn en hoe je hiermee in je beleggingskeuzes rekening kunt houden.

Ken je de risico’s van beleggen? Dan kun je beter beslissen welk risico je kunt en wilt lopen. De meest bekende algemene risico’s zijn koersrisico, marktrisico, concentratierisico en kredietrisico. Maar er zijn nog meer risico’s waar je rekening mee moet houden.

Alle risico’s lees je hier op de site van ABN AMRO.

De risicoscore, tussen 1 (weinig risico) en 100 (maximum risico), volgt uit jouw antwoorden op onze vragen in de app. Jouw risicoscore bepaalt met welk risico Kendu voor jou belegt.

Op basis van deze score belegt Kendu voor je in een aantal beleggingsfondsen. De risicoscores vallen binnen 6 risicogroepen. Hoe hoger je risicoscore, hoe meer risico je loopt bij je beleggingen. Neem je liever minder risico dan je risicoscore aangeeft? Geen probleem. Je kunt echter niet meer risico nemen dan je risicoscore.

Vertaling Kendu risicogroepen naar Risicometers

 • Risicogroep 1: Risicoscore 1 - 18 (zeer defensief)
  Binnen risicogroep 1 kun je niet bij Kendu beleggen, dan is sparen een beter idee.
 • Risicogroep 2: Risicoscore 19 - 31 (defensief)
 • Risicogroep 3: Risicoscore 32 - 49 (matig defensief)
 • Risicogroep 4: Risicoscore 50 - 71 (matig offensief)
 • Risicogroep 5: Risicoscore 72 - 91 (offensief)
 • Risicogroep 6: Risicoscore 92 - 100 (zeer offensief)

  Met de risicometers kun je het risico van de verschillende risicogroepen van Kendu vergelijken met risicoprofielen van andere beleggingsdiensten. Dit geldt ook voor beleggingsdiensten van andere aanbieders. Lees hier meer over de Risicometer Beleggen.

Je kunt je risicoscore altijd naar beneden aanpassen. Een keer per jaar vragen we je om je risicoscore opnieuw vast te stellen, zodat deze altijd bij jouw persoonlijke situatie past.

Overige vragen

Om toegang te krijgen tot je Kendu app, moet je iedere keer inloggen. Als iemand anders jouw telefoon heeft, kan diegene dus niet zomaar bij jouw app of jouw beleggingen. Zodra je een nieuwe telefoon hebt, download je opnieuw de Kendu app en kun je gewoon weer inloggen. Wel adviseren we je om in dat geval je wachtwoord voor de zekerheid te wijzigen.

In het scherm kun je tikken op 'opnieuw versturen'. Je krijgt dan een nieuwe sms, waarna je verder kan in de Kendu app.