Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Kendu. Deze website wordt u aangeboden door Kendu, een product van ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam in Nederland.

Jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je de website van Kendu gebruikt. Je mag erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaring zorgvuldig voor je de website gebruikt.

Voor wie is Kendu?

Om Kendu te kunnen gebruiken moet je 18 jaar of ouder zijn, in Nederland wonen en een betaalrekening bij een Nederlandse bank hebben.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Kendu is een product van ABN AMRO, binnen ABN AMRO is een functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens zijn: privacy.office@nl.abnamro.com.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Op de website van Kendu kun je jouw e-mailadres invullen als je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je onze nieuwsbrief te sturen.

Hoe bepalen wij hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk mag en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelen.

Je kunt jouw e-mailadres laten verwijderen door een e-mail te sturen naar kendu@nl.abnamro.com. Als je jouw e-mailadres verwijdert, zal Kendu je geen nieuwsbrief meer sturen.

Jouw rechten

Zie voor een overzicht van jouw privacyrechten, wat deze inhouden en hoe je deze kunt uitoefenen, de algemene privacyverklaring van ABN AMRO.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan deze website. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de vindplaats van de gewijzigde privacyverklaring en datum waarop de nieuwe privacyverklaring van kracht is. Ga je niet akkoord met de wijzigingen? Stop dan met het gebruik van Kendu.

Heb je vragen?

Vragen en suggesties over Kendu kun je mailen naar kendu@nl.abnamro.com. Heb je privacy-vragen over Kendu, mail dan naar privacy.office@nl.abnamro.com.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de afdeling Klachtenmanagement. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.