Groen beleggen: kan dat bij Kendu?

  • Voor wie verder kijkt dan vandaag
  • Bezig voor mens, milieu en maatschappij
  • Voor de duurzame belegger
  • Met uitsluitingsbeleid
Start vandaag

Duurzaam of groen beleggen is een verzamelbegrip voor allerlei investeringsvormen die rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Omdat duurzaam (beleggen) geen vastgelegd begrip is, leggen we hieronder uit wat dat inhoudt voor Kendu.

Duurzaam beleggen

Bij duurzaam beleggen spelen de gevolgen van de belegging een belangrijke rol. De duurzame belegger wil bijdragen aan een betere wereld. Behalve het milieu, stimuleert de duurzame belegger bijvoorbeeld ook mensenrechten en onderwijs.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van Kendu. Bepaalde beleggingen zijn volledig uitgesloten. Bijvoorbeeld beleggingen in producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen.

Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Kendu belegt niet in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we niet uit.

Wat doet Kendu zelf aan duurzaamheid?

Duurzaamheid is een groot en complex begrip. Kendu richt zich als initiatief van ABN AMRO op dezelfde vier aandachtgebieden binnen de duurzaamheidsstrategie van de bank. Deze geven richting aan de duurzaamheidsvraagstukken waar onze klanten en wijzelf dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast focussen wij op de volgende thema’s: 

  • Circulaire economie: beter omgaan met onze grondstoffen, bijvoorbeeld door slim hergebruik. ABN AMRO stimuleert en helpt klanten die de stap naar een circulair businessmodel willen maken.
  • Klimaatverandering: we verkleinen onze CO2-voetafdruk en zorgen ervoor dat onze klanten in staat zijn duurzamer te produceren.
  • Mensenrechten respecteren: niet alleen verwacht de maatschappij dit van ons, we beschouwen het ook als integraal onderdeel van verantwoord zakendoen.

Wil je meer weten? Lees dan meer op kendu.nl/vraag-en-antwoord. Of start direct al met werken aan je financiële ambities. Laat je geld beleggen via de Kendu app door experts. Download de Kendu app en leg minimaal € 50 in. Nú tijdelijk met € 50 startgeld.

Start vandaag